Praca Zdrowie

Interesujące Zdrowie?

Kategoria Zdrowie zawiera zawody związane z diagnozowaniem pacjentów, oraz leczeniem i profilaktyką schorzeń, chorób i urazów.

Opis ogólny

Wszystkie zawody w tej branży wiążą się ze świadczeniem usług w zakresie obsługi pacjentów poprzez opiekę leczniczą, profilaktyczną i rehabilitacyjną oraz medyczną, w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Branża zdrowotna dzieli się na liczne gałęzie i obejmuje cały wachlarz zawodów, w tym chirurgów, lekarzy i pielęgniarki dyplomowane. Do tego sektora należą także wszystkie osoby pracujące w szpitalu: personel administracyjny, techniczny i sanitariusze pogotowia ratunkowego. W sektorze prywatnej opieki zdrowotnej pracę znajdą specjaliści tacy jak: lekarz dentysta, rehabilitant, podiatra. Wszystkie gałęzie mają wspólny cel: zdiagnozować i leczyć swoich pacjentów w miarę swoich możliwości.


Wymagania i umiejętności

Ponieważ sektor zdrowia obejmuje wiele różnych zawodów, wymagania różnią się znacznie w zależności od stanowiska. Każdy rodzaj pracy w sektorze Zdrowia wymaga specyficznego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji osobistych. Niemniej jednak, istnieją cechy wspólne dla wszystkich specjalistów w tym sektorze:

 • Troska o dobro i zdrowie swoich pacjentów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami
 • Uprzejmość i zrozumienie wobec innych
 • Zdolność szybkiego reagowania i umiejętność pracy w stresie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zrozumienie skomplikowanych informacji medycznych
 • Motywacja i dyscyplina

Ponadto, każda gałąź tej branży wymaga szczególnych umiejętności i doświadczenia, na przykład,

Do wykonywania zawodu doktor lub lekarz jest wymagane ukończenie 5 lub 6-letniej szkoły medycznej po ukończeniu studiów licencjackich. Lekarze muszą również odbyć roczny lub dwuletni staż w szpitalu pod okiem doświadczonego dyplomowanego lekarza.

Dyplomowane pielęgniarki muszą ukończyć studia z zakresu opieki pielęgniarskiej lub posiadać dyplom szkoły uprawniającej do wykonywania zawodu. Pielęgniarki, podobnie jak lekarze, są zobowiązane do odbycia 1-2 lat praktyki w szpitalu.


Możliwości rozwoju zawodowego

Sektor zdrowotny oferuje szeroką gamę perspektyw zawodowych w wielu dziedzinach, między innymi:

 • Lekarze specjaliści: pracują w szpitalach, diagnozując, lecząc i udzielając porad profilaktycznych pacjentom. Lekarze specjaliści mogą być obecni w sytuacjach kryzysowych, a także dokonywać zabiegów chirurgicznych i troszczyć się o pacjenta podczas pobytu w szpitalu. Miejscem pracy lekarza specjalisty jest zwykle szpital lub prywatna praktyka.
 • Dyplomowana pielęgniarka: wykonuje zadania związane z dbaniem o potrzeby pacjenta, kontaktem z rodziną i konsultowaniem się z lekarzami. Może być również odpowiedzialna za dystrybucję leków i zabiegi w nagłych wypadkach. Dyplomowane pielęgniarki i dyplomowani pielęgniarze współpracują z lekarzami w szpitalach lub w prywatnych klinikach.
 • Dodatkowe usługi zdrowotne: sektor zdrowotny jest bardzo rozległy i obejmuje także takie zawody jak: stomatolog, dietetyk, farmaceuta, chirurg plastyczny, weterynarz i kręgarz. Zawody te wiążą się z rodzajem wymaganych zabiegów i mogą wymagać dodatkowego kształcenia i specjalistycznej wiedzy.

W sektorze zdrowia można znaleźć pracę na następujących stanowiskach:

 • Dyrektor medyczny
 • Terapeuta rekreacyjny
 • Kierownik izby przyjęć
 • Doradca
 • Specjalista ds. grantów i dotacji
 • Ratownik medyczny
 • Audiolog

To nie jest wyczerpująca lista!


Przegląd Według naszych danych, to procent ofert dla Zdrowie.

Ostatnie 12 miesięcy

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to główne firmy które zatrudniają w Zdrowie.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to rodzaje prac dostępnych dla Zdrowie.

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to główne lokacje w których zatrudniają w Zdrowie.

Mapa się ładuje...

Praca Zdrowie

4 446 wyniki wyszukiwania

Nowe oferty pracy

Pokaż więcej ofert