Top regiony

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Ostatnie 12 miesięcy

Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.Urzędy i jednostki szczebla wojewódzkiego zostały rozdzielone pomiędzy dwa główne miasta regionu. Siedziba wojewody oraz większości urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy, natomiast siedziba sejmiku wojewódzkiego oraz organów administracji samorządowej w Toruniu.Transport drogowyWojewództwo znajduje się w centralnej części kraju, gdzie przebiegają ważne paneuropejskie korytarze transportowe, zwłaszcza w kierunku południkowym:Korytarz Transportowy nr VI, w którym budowana jest autostrada A1, łącząca Gdańsk, Grudziądz, Toruń, Włocławek, Łódź, Katowice; Provided by Wikipedia Więcej informacji

Przegląd Według naszych danych, oto procent ofert pracy w Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Ostatnie 12 miesięcy

Nazwy Prac Według naszych danych, po ilości ofert, oto rodzaje prac najczęściej publikowane w Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej tytułów

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to najpopularniejsze rodzaje pracy dostępne w Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej rodzajów prac

Kategorie Według naszych danych, po ilości ofert, to najpopularniejsze kategorie w Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej kategorii

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to najpopularniejsze firmy, które zatrudniają w Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to lokalizacje z najwyższym współczynnikiem zatrudnienia w Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Mapa się ładuje...

Praca Województwo Kujawsko-Pomorskie

4 625 wyniki wyszukiwania

Najczęściej Szukane Prace

Nowe oferty pracy

Pokaż więcej ofert