Praca HR - Kadry

Interesujące HR - Kadry?

Sektor Zasobów Ludzkich (Human Resources) zajmuje się zarządzaniem ludźmi w organizacjach.

Opis ogólny

Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się rekrutacją, kierowaniem, szkoleniem i nagradzaniem ludzi w organizacjach. Osoby pracujące w tej dziedzinie są odpowiedzialne za zatrudnianie nowych pracowników i dbają, by personel był odpowiednio przeszkolony i pracował w bezpiecznym środowisku. Jednym z istotnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi jest proces rekrutacji, polegający na dostarczeniu kandydatów i wyborze odpowiednich pracowników. Innym podstawowym celem HR jest zapewnienie zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Personel stanowi ważną część kapitału każdego przedsiębiorstwa, dlatego praca osób zarządzających personelem polega na szkoleniu i upewnieniu się, że kadra jest zaangażowana w pracę i może realizować swoje zadania pomyślnie.

Większe organizacje posiadają zwykle własny Dział Kadr/Zasobów Ludzkich (HR), natomiast w małych firmach wystarcza jedna osoba, która jest odpowiedzialna za wszystkie procesy i zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W sektorze HR pracują również wyspecjalizowane agencje lub zewnętrzni konsultanci i eksperci: na przykład agencje pracy, które dopasowują osoby poszukujące zatrudnienia i pracodawców. Z kolei wyspecjalizowani rekruterzy działają w niszach branżowych i przeprowadzają proces rekrutacji nowych pracowników dla firmy własnej lub na zlecenie innych. Rekrutacja bezpośrednia prowadzona przez tzw. „łowców głów” jest znana z bardziej bezpośredniego podejścia do rekrutacji wykwalifikowanych specjalistów. Eksperci zarządzania zasobami ludzkimi mogą również pracować w sektorze publicznym lub uczyć zasad HR w instytucjach edukacyjnych. Internet zrewolucjonizował tradycyjne procesy rekrutacyjne i osoby zainteresowane mogą dziś znaleźć zatrudnienie poprzez portale rekrutacyjne, wyszukiwarki ofert pracy takie jak JobisJob lub specjalistyczne magazyny internetowe.

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest strategicznym podejściem do zarządzania kapitałem ludzkim i obok swoich podstawowych funkcji, takich jak nabór i zarządzanie pracownikami, ma także na celu stworzenie takiego wizerunku marki pracodawcy, który przyciągnie odpowiedniego kandydata do konkretnej pracy i firmy.


Wymagania i umiejętności

Menedżerowie HR wykonują szereg zadań wymagających wiedzy na temat: Prawa pracy, rekrutacji i zatrudniania, zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i motywowania ludzi, polityki wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i dokumentacji. Inne podstawowe umiejętności, których wymaga się od Menedżera HR, to:

 • Umiejętności analityczne
 • Myślenie strategiczne
 • Dyplomacja i takt

Często wymagane jest wykształcenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub psychologii.


Możliwości rozwoju zawodowego

Kategoria Zasoby Ludzkie obejmuje specjalności takie jak:

 • Rekrutacja: koncentruje się na pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów. Specjalista ds. rekrutacji obsługuje wszystkie etapy procesu, od zamieszczenia i rozpowszechnienia ogłoszenia o pracy, wstępnej selekcji kandydatów, po wybór, analizę i zatrudnienie nowych pracowników.
 • Doradztwo personalne: firma zwraca się do doradców, jeśli nie dysponuje elementami koniecznymi do obsługi wszystkich etapów procesu selekcji. W tym przypadku, agencje i eksperci zewnętrzni przez określony czas realizują niektórych zadania związanie z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Edukacja i szkolenia: to kolejny ważny obszar tej kategorii; obejmuje zarówno Zasoby Ludzkie jako dyscyplinę akademicką, jak i coaching i szkolenia personelu przez trenera zatrudnionego w firmie lub przez konsultanta zewnętrznego.

Oto niektóre ze stanowisk należących do tej kategorii:

 • Młodszy menedżer HR
 • Starszy menedżer HR
 • Rekruter
 • Konsultant ds. Zasobów Ludzkich
 • Menadżer ds. projektów HR
 • Doradca zawodowy

Przegląd Według naszych danych, to procent ofert dla HR - Kadry.

Ostatnie 12 miesięcy

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to główne firmy które zatrudniają w HR - Kadry.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to rodzaje prac dostępnych dla HR - Kadry.

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to główne lokacje w których zatrudniają w HR - Kadry.

Mapa się ładuje...

Praca HR - Kadry

2 715 wyniki wyszukiwania

Nowe oferty pracy

Pokaż więcej ofert