Praca Zarządzanie

Interesujące Zarządzanie?

Zarządzanie obejmuje realizację i koordynację działań przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia zdefiniowanych celów biznesowych.

Opis ogólny

Wszystkie firmy i organizacje potrzebują osób do wykonywania i nadzorowania codziennych czynności. Dlatego też, ta kategoria obejmuje stanowiska związane z różnymi obszarami kierowniczymi w przedsiębiorstwie, od stażystów po seniorów. Istnieją dziesiątki różnych stanowisk kierowniczych we wszystkich rodzajach przemysłu. Typowe stanowiska pracy to: menedżer sprzedaży, młodszy kierownik projektów, menedżer IT, kierownik księgowości, zastępca dyrektora, kierownik finansowy, kierownik ds. marketingu, starszy kierownik sprzedaży detalicznej i wiele innych. Każde stanowisko cechuje się konkretnym zestawem obowiązków i zadań. Wiele z tych stanowisk wiąże się ze stopniowym wzrostem odpowiedzialności.

Każda firma potrzebuje menedżerów i w portalu JobisJob można znaleźć stanowiska kierownicze na wszystkich poziomach w wielu przedsiębiorstwach. Menedżer lub kierownik to dość nieprecyzyjna nazwa stanowiska, niemniej jednak, praca kierownika wiąże się z koniecznością planowania, organizowania i kontroli zasobów i projektów. Menedżerowie są zazwyczaj odpowiedzialni za określone zadania w konkretnym dziale. Przykładem działów, gdzie pracują menedżerowie są: marketing, zasoby ludzkie, sprzedaż, finanse, logistyka, zakupy i planowanie, oraz wiele innych. W przypadku niektórych kategorii zawodowych, JobisJob podaje kategorie dodatkowe, np. „Marketing - Media” lub „Zasoby Ludzkie”.

Praca w kategorii Zarządzanie polega na rozwiązywaniu wewnętrznych i zewnętrznych problemów dotyczących organizacji i planowania strategicznego firmy lub organizacji. Perspektywy zawodowe są zróżnicowane i istnieją ogromne możliwości rozwoju zawodowego i awansu. Perspektywy zatrudnienia dla menedżerów są ogólnie obiecujące ze względu na popyt i szeroki wachlarz możliwości. Niemniej jednak, wiele potencjalnych miejsc pracy wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy, a także przygotowania akademickiego lub zawodowego. Stażyści, asystenci i personel niższego szczebla często wspiera innych pracowników i realizuje poszczególne części projektów. Z kolei kierownicy są zobowiązani do prowadzenia działu lub organizacji poprzez kierowanie podwładnymi, rozwiązywanie problemów, realizację terminów i celów, podejmowanie decyzji, planowanie i nadzorowanie projektów.


Wymagania i umiejętności

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych muszą pracować w ramach przyjętych struktur i według określonych strategii, mieć jasną wizję i tworzyć zróżnicowane zespoły. Inne ważne umiejętności obejmują:

 • Myślenie analityczne
 • Zdolność do pracy pod presją
 • Umiejętność pracy samodzielnej i współpracy w zespołach
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Zdolność do nadzorowania innych
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Komunikacja pisemna i umiejętność liczenia

Wiele stanowisk wymaga przyuczenia do zawodu lub ukończenia studiów licencjackich.


Możliwości rozwoju zawodowego

W sektorze Zarządzania można znaleźć zatrudnienie w następujących dziedzinach:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: obejmuje pozyskiwanie i zarządzanie personelem.
 • Business Planning: planowanie działalności gospodarczej koncentruje się na ogólnej strategii i celach biznesowych firmy.
 • Finanse i rachunkowość: obsługa operacji finansowych firmy lub organizacji, w tym gromadzenia danych i sporządzania raportów o transakcjach finansowych, rentowności, wynagrodzeniach itp.
 • Zarządzanie projektami: realizacja procedur i protokołów dotyczących konkretnych projektów, aby zagwarantować realizację celów w określonym przedziale czasowym.
 • Rozwój przedsiębiorstwa: dotyczy poszukiwania nowych możliwości rynkowych.
 • Marketing i Sprzedaż: zajmuje się wynajdowaniem nowych kierunków promocji i analizą zachowań konsumentów i relacji z klientami.
 • Logistyka i Dystrybucja: zapewnia efektywne dostarczenie produktów i towarów na czas.
 • Produkcja, Badania i Rozwój: odnosi się do wytwarzania i rozwoju nowych produktów i dóbr.

Oto niektóre ze stanowisk należących do tej kategorii:

 • Dyrektor ds. rozwoju
 • Stażysta w zarządzie przedsiębiorstwa
 • Dyrektor generalny
 • Starszy kierownik działu marketingu
 • Menedżer aktywów
 • Menedżer ds. nowych biznesów
 • Młodszy menedżer projektów

Przegląd Według naszych danych, to procent ofert dla Zarządzanie.

Ostatnie 12 miesięcy

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to główne firmy które zatrudniają w Zarządzanie.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to rodzaje prac dostępnych dla Zarządzanie.

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to główne lokacje w których zatrudniają w Zarządzanie.

Mapa się ładuje...

Praca Zarządzanie

407 wyniki wyszukiwania

Nowe oferty pracy

Pokaż więcej ofert