Praca Sprzedaż

Interesujące Sprzedaż?

Przedstawiciele handlowi prezentują i sprzedają produkty i usługi reprezentowanej firmy.

Opis ogólny

Sprzedaż jest kluczem do rozwoju i sukcesu każdej firmy. Polega ona na zdobywaniu nowych klientów poprzez wprowadzenie, opis oraz prezentację i/lub uzasadnienie konieczności nabycia produktu. Prawie każda firma oferuje jakiś produkt lub usługę na sprzedaż. Istnieją różne sposoby prowadzenia sprzedaży. Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z najczęściej stosowanych metod w działalnościach takich jak sklepy warzywne, kina lub sklepy odzieżowe. Jednak wraz z pojawieniem się nowych technologii umożliwiających wykorzystanie poczty elektronicznej, telefonu i Internetu, sprzedaż wzrosła, a rola przedstawiciela handlowego firmy nieco się zmieniła. W rezultacie, wzmocniła się relacja sprzedaży i marketingu, a także relacja sprzedaży i produktu/projektu strony web. Mimo to, sprzedaż nadal jest w głównej mierze zajęciem wymagającym bezpośredniego kontaktu z klientem, podróżowania i odwiedzin u potencjalnych klientów. W takich przypadkach, przedstawiciele handlowi korzystają z różnych przywilejów, takich jak samochód służbowy, restauracje, dodatków na ubranie itp.

Praca w sprzedaży opiera się na wynikach. Dlatego też, gdy cele zostają osiągnięte, wypłacana jest premia lub ustalona wcześniej prowizja; w rezultacie, stanowiska te bywają dość wymagające. Aby osiągnąć założone cele, przedstawiciele handlowi muszą utrzymać relację z klientami i dbać o ich rozwijanie, starając się zaspokoić ich potrzeby, rozwiać ich wątpliwości, a także przekonać ich o potrzebie dokonania zakupu.

Sprzedaż jest często uznawana za karierę, w której trzeba działać podstępnie, aby odnieść sukces. To nie do końca prawda. Istotne jest jednak to, aby mieć zdolność przekonywania i argumentacji, a także szeroką wiedzę o produkcie, konkurencji na rynku i przyszłych trendów rynkowych. Zamknięcie transakcji z dużą firmą jest wielkim wydarzeniem, ale bywają też trudne okresy, ponieważ odrzucenie oferty jest częste tej branży. Niektórych może to zniechęcać, podczas gdy inni z chęcią podejmą wyzwanie.


Wymagania i umiejętności

Chociaż wymagania mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego stanowiska i cech osobistych, niektóre umiejętności są wspólne dla całego sektora. Tradycyjnie, sprzedaż była postrzegana jako stanowisko niewymagające wysokich kwalifikacji. W ostatnim roku, dzięki atrakcyjnym pakietom wynagrodzeń, które czasem towarzyszą tym stanowiskom, praca w sprzedaży stała się interesującą opcją dla absolwentów uczelni.

Typowe umiejętności i wymagania to między innymi:

 • Doskonała umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej oraz prezentacji
 • Zdolność perswazji i doradzenia zmiany produktów lub usług na podstawie wyników konkurencji
 • Budowanie relacji z klientem
 • Umiejętność negocjacji zarówno z kupującymi, jak i z menedżerami
 • Umiejętność identyfikacji potencjalnych klientów, jak również wykrywania i przewidywania trendów rynkowych.
 • Analiza porównawcza marek i bycie na bieżąco z ostatnimi nowościami na rynku
 • Prowadzenie ewidencji stref sprzedaży i klientów
 • Dobra prezencja i pewność siebie

Możliwości rozwoju zawodowego

Możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje sprzedaży:

 • B2B (Business to Business): polega na sprzedaży z jednego przedsiębiorstwa do innego produktów (na przykład części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym) lub usług (na przykład wiedzy specjalistycznej w zakresie marketingu lub reklamy).

 • B2C (Business to Customer): kiedy sprzedaż jest skierowana do osób (konsumentów).
  W obu przypadkach, tradycyjna kariera to przedstawiciel-menedżer-dyrektor sprzedaży. Jednak ostatnie trendy, łączące marketing ze sprzedażą, otwierają mnóstwo nowych możliwości awansu i sprawiają, że sytuacja staje się korzystna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
  Istnieje wiele ofert pracy dla osób zainteresowanych karierą w sprzedaży; niektóre przykłady lepiej płatnych stanowisk to: pośrednik w obrocie nieruchomościami; inżynier sprzedaży; agent sprzedaży papierów wartościowych oraz towarów i usług finansowych; przedstawiciele handlowi dla hurtowni i producentów wyrobów technicznych i naukowych; bezpośredni przełożeni pracowników sprzedaży niedetalicznej. Niektóre przykłady słabiej płatnych stanowisk to: kasjerzy i sprzedawcy w handlu detalicznym.

Oto niektóre ze stanowisk należących do tej kategorii:

 • Kierownik handlowy
 • Dyrektor sprzedaży
 • Przedstawiciel handlowy
 • Sprzedawca
 • Doradca/konsultant sprzedaży detalicznej
 • Personel sprzedaży detalicznej
 • Przedstawiciel ds. rozwoju
 • Prezenter handlowy
 • Przedstawiciel usług biznesowych

Przegląd Według naszych danych, to procent ofert dla Sprzedaż.

Ostatnie 12 miesięcy

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to główne firmy które zatrudniają w Sprzedaż.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to rodzaje prac dostępnych dla Sprzedaż.

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to główne lokacje w których zatrudniają w Sprzedaż.

Mapa się ładuje...