Praca Służba cywilna - Ochrona

Interesujące Służba cywilna - Ochrona?

Kategoria Służby cywilne i Ochrona obejmuje pracę w sektorze publicznym, która wiąże się z udzielaniem wsparcia i opieki.

Opis ogólny

Praca w tej kategorii obejmuje od opiekunek i niań do pracowników socjalnych, policjantów i ochroniarzy. Zatem ta kategoria obejmuje możliwości zatrudnienia w trzech różnych obszarach: organizacje prywatne, gospodarstwa domowe i sektor publiczny.

Opiekunowie/opiekunki zajmują się przeważnie osobami starszymi, w domach starców lub w prywatnych gospodarstwach domowych. Mogą również specjalizować się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Pracownicy socjalni wspierają dzieci lub dorosłych wymagających pomocy. Oba typy pracy wymagają gotowości do wspierania i służenia pomocą innym, którzy są zagrożeni lub nie mogą funkcjonować samodzielnie. Praca w policji, wojsku, jako ochroniarz lub strażak wymaga prawdziwego zainteresowania bezpieczeństwem i ochroną. Wstępne badania lekarskie są konieczne i wymagana jest dobra kondycja fizyczna.

Wszystkie te prace mają wspólne cele: ochrona osób w celu promowania integracji społecznej, ochrony praw człowieka i prawa obywateli do pomocy społecznej i bezpieczeństwa.


Wymagania i umiejętności

Osoby zainteresowane sektorem Usług społecznych lub Służb cywilnych powinny posiadać następujące cechy:

 • Bycie osobą niezawodną i godną zaufania
 • Wrażliwość i takt
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Proaktywność i elastyczność

Pracownicy socjalni i osoby zainteresowane ochroną i pracą w policji dodatkowo powinni posiadać: dobre umiejętności negocjacyjne, umiejętność pracy z ludźmi z różnych środowisk, umiejętności informatycznych i wiedzę na temat zasad prawnych związanych z ich obszarem działalności; od opiekunów, niań oraz wszelkie stanowisk, które wymagają bezpośredniego kontaktu z osobami w potrzebie lub w sytuacji zagrożenia dodatkowo oczekuje się: empatii, intuicji i znajomości podstawowych zabiegów medycznych.

Praca w sektorze publicznym lub jako pracownik socjalny zwykle wymaga dyplomu studiów licencjackich; inne zawody w tej kategorii wymagają szkolenia zawodowego; w pracy opiekunki do dzieci (niania lub Au pair) mile widziane jest doświadczenie, choć nie jest wymagane.


Możliwości rozwoju zawodowego

W ramach sektora Usług społecznych i Służb cywilnych można znaleźć zatrudnienie w różnych dziedzinach:

 • Służby cywilne: dziedzina ta obejmuje różne gałęzie sektora publicznego i dotyczy ochrony innych przez policję i wojsko. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani przez instytucje rządowe.
 • Sektor prywatny: większość opiekunów i ochroniarzy jest zatrudniana przez podmioty prywatne, takie jak domy spokojnej starości lub agencje ochrony. Opiekunowie mogą być zatrudniani przez organizacje, ale mogą też spędzać godzin pracy w prywatnych gospodarstwach domowych.

Oto niektóre ze stanowisk należących do tej kategorii:

 • Pracownik socjalny
 • Opiekun (Home Care Assistant)
 • Niania
 • Opiekunka au pair
 • Opiekun osób starszych
 • Asystent rodziny
 • Pracownik ośrodka opieki
 • Funkcjonariusz policji
 • Ratownik
 • Strażnik/ochroniarz
 • Strażak

Przegląd Według naszych danych, to procent ofert dla Służba cywilna - Ochrona.

Ostatnie 12 miesięcy

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to główne firmy które zatrudniają w Służba cywilna - Ochrona.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to rodzaje prac dostępnych dla Służba cywilna - Ochrona.

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to główne lokacje w których zatrudniają w Służba cywilna - Ochrona.

Mapa się ładuje...

Praca Służba cywilna - Ochrona

2 409 wyniki wyszukiwania

Nowe oferty pracy

Pokaż więcej ofert