Praca Inżynieria

Interesujące Inżynieria?

Osoby wykonujące zawód inżyniera mogą pracować na różnych polach działalności, analizując, rozwijając i tworząc złożone systemy, których celem jest poprawa jakości życia.

Opis ogólny

Inżynieria to niezwykle rozległa dziedzina, obejmująca szeroki zakres specjalności. Ogólnie rzecz biorąc, inżynier zajmuje się ulepszaniem i utrzymaniem systemów wykorzystywanych w medycynie, nauce, budownictwie czy transporcie lotniczym, a jednocześnie pracuje nad nowymi systemami, aby nadążyć za rozwojem technologii i wymaganiami społeczeństwa. Praca inżyniera może polegać na wymyślaniu nowych produktów i technologii albo na utrzymywaniu i poprawianiu już istniejących.

Inżynierowie realizują prace na dużej i małej skali. Na przykład inżynier nuklearny pracuje na obiektach o bardzo małej skali, rozdzielając i łącząc atomy i cząsteczki atomów, podczas gdy inżynier budownictwa lądowego działa na większą skalę, ulepszając kanalizację, tworząc systemy uzdatniania wody, budując mosty i autostrady.


Wymagania i umiejętności

Poszczególne rodzaje inżynierii wymagają specyficznych umiejętności, istnieją jednak cechy wspólne, które powinien posiadać każdy inżynier:

 • Kreatywność w pracy nad nowymi systemami
 • Umiejętność wykrycia i rozwiązania problemu lub awarii
 • Rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów
 • Dogłębne zrozumienie zasad matematyki i nauki
 • Umiejętność jasnego wyrażania myśli w mowie i na piśmie
 • Znajomość aktualnego stanu technologii i zapotrzebowań społecznych

Osoby pragnące podjąć pracę na polu inżynierii muszą ukończyć 4-letnie studia licencjackie w zakresie inżynierii, fizyki lub matematyki. Większość inżynierów pracuje w specjalistycznych dziedzinach, które wymagają tytułu magistra lub doktora.


Możliwości rozwoju zawodowego

Sektor inżynierii oferuje niezwykle szeroką gamę perspektyw zawodowych w różnych branżach:

 • Inżynier lotnictwa: projektuje i nadzoruje konstrukcję statków powietrznych, takich jak samoloty, promy kosmiczne i rakiety.
 • Inżynier inżynierii biomedycznej: tworzy technologie wspomagające leczenie problemów zdrowotnych, łącząc wiedzę z zakresu medycyny, nauki i inżynierii. Ten rodzaj inżynierii może zajmować się na przykład tworzeniem sztucznych kończyn.
 • Inżynier inżynierii chemicznej: musi posiadać dogłębną wiedzę matematyczną i naukową. Inżynierowie chemicy monitorują urządzenia i zapewniają ich poprawne działanie. Są również odpowiedzialni za przygotowanie nowych modeli oraz modyfikacje technologiczne produktów.
 • Inżynier budownictwa lądowego: projektuje infrastrukturę społeczną; pracuje nad systemami kanalizacji i uzdatniania wody, siecią dróg i autostrad, konstrukcją mostów i budynków.
 • Inżynier systemów i sieci komputerowych: zna tajniki sprzętu komputerowego; jest odpowiedzialny za projektowanie, pisanie i testowanie oprogramowania. Niezbędna jest doskonała znajomość języków skryptów używanych w software, systemów bezpieczeństwa sieci i języków programowania.
 • Inżynier inżynierii środowiska: zajmuje się oceną i redukcją zanieczyszczenie środowiska. Prowadzi również badania i opracowuje sposoby zapobiegania klęskom żywiołowym. Inżynierowie środowiska współpracują z firmami, aby oddziaływanie na środowisko naturalne Ziemi było jak najmniejsze i było zgodne z przepisami o ochronie środowiska.
 • Inżynier mechanik: jest odpowiedzialny za projektowanie i proces wytwarzania nowych produktów. Musi być otwarty na potrzeby klienta, oraz znać procedury obsługi sprzętu i zasady bezpieczeństwa publicznego.

Oto niektóre ze stanowisk należących do tej kategorii:

 • Inżynier oprogramowania
 • Młodszy inżynier
 • Inżynier technik
 • Inżynier projektant produktu
 • Asystent inżyniera
 • Inżynier wsparcia technicznego
 • Inżynier samochodowy
 • Inżynier budowlany
 • Inżynier - Koordynator ofert
 • Inżynier elektryk

Lista jest bardzo długa!


Przegląd Według naszych danych, to procent ofert dla Inżynieria.

Ostatnie 12 miesięcy

Firmy Według naszych danych, po ilości ofert, to główne firmy które zatrudniają w Inżynieria.

Ostatnie 12 miesięcy

Więcej firm

Rodzaje Prac Według naszych danych, w procentach, to rodzaje prac dostępnych dla Inżynieria.

Miasta Według naszych danych, po ilości ofert, to główne lokacje w których zatrudniają w Inżynieria.

Mapa się ładuje...

Praca Inżynieria

14 751 wyniki wyszukiwania

Nowe oferty pracy

Pokaż więcej ofert