Praca Urząd Skarbowy

1 do 10 z 656 ofert pracy

Sortuj wg:  Data | Relewancja

Pielęgniarka / Pielęgniarz - Oddział apaliczny  

JobSystems GmbH - Oddział w Polsce - Frankfurt (Niemcy)

Oprócz rozmów próbnych kandydaci otrzymają cenne rady i wskazówki w celu optymalnego przygotowania się do video-rozmowy z niemieckim pracodawcą. zakwaterowanie w pierwszych miesiącach pracy przy ośrodku...

Dodaj CV

od: Infopraca.pl - 11 dni temu

referent do spraw obsługi sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego  

Izba Skarbowa w Warszawie - Pruszków, mazowieckie

organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności w sprawach obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno...

od: e-gratka.info (+1 źródło) - 2 dni temu

inspektor w Wieloosobowym stanowisku spraw karnych skarbowych  

Izba Skarbowa w Bydgoszczy - Toruń, kujawsko-pomorskie

wszczynanie i prowadzenie dochodzeń w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej sprawców czynów zabronionych oraz wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego...

od: e-gratka.info (+1 źródło) - 2 dni temu

poborca skarbowy do spraw egzekucji  

Izba Skarbowa w Łodzi - Wieruszów, łódzkie

pobór środków pieniężnych w terenie u zobowiązanych oraz stosowanie innych środków w celu wyegzekwowania należności, dokonywanie wpłat wyegzekwowanej gotówki w celu przekazywania należności wierzycielom...

od: neeon.pl (+1 źródło) - 16 dni temu

referent w Samodzielny Referacie Postępowań Podatkowych i Spraw Karnych Skarbowych  

Izba Skarbowa w Łodzi - Łęczyca, łódzkie

obsługiwanie aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań oraz ewidencjonowania dokumentów źródłowych w systemach informatycznych w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych...

od: e-gratka.info (+1 źródło) - Wczoraj

starszy referent do spraw kontroli skarbowej  

Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze - Zielona Góra, lubuskie

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową...

od: e-gratka.info - 10 dni temu

komisarz skarbowy do spraw czynności sprawdzających  

Izba Skarbowa w Poznaniu - Jarocin, wielkopolskie

dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, dokonywanie wymiany informacji podatkowych o podatkach bezpośrednich, dokonywanie analizy...

od: neeon.pl (+1 źródło) - 16 dni temu

inspektor w Dziale Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Nysie  

Izba Skarbowa w Opolu - Nysa, opolskie

Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu termin decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii izby lub urzędu skarbowego). W ciągu...

od: e-gratka.info (+1 źródło) - 9 dni temu

komisarz skarbowy Dział Postępowań Podatkowych  

Izba Skarbowa w Katowicach - Zabrze, śląskie

udzielanie informacji podatnikom z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych oraz przepisów podatkowych celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu podatkowym oraz zagwarantowania innych praw strony...

od: e-gratka.info (+1 źródło) - 12 dni temu

Dodaj CV
Publikuj CV u naszego Partnera
i otrzymuj oferty idealne dla Ciebie!

kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym Poznań - Nowe Miasto  

Izba Skarbowa w Poznaniu - Poznań, wielkopolskie

prowadzanie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi...

od: neeon.pl (+1 źródło) - 18 dni temu


Na maila nowe oferty Praca Urząd Skarbowy

  • Jeśli nie chcesz otrzymywać dalszych powiadomień Jobmail, dokonaj w Menu deaktywacji powiadomienia Jobmail. Twój E-mail nie będzie podawany osobom trzecim.

Top regiony

Mapa się ładuje...

Główne miasta w Polska z ofertami na Praca Urząd Skarbowy:

Ludzie, których znasz


Podziel się

Filtruj według

Więcej na temat

Profil szukania
Załóż teraz profil szukania!
Znajdź oferty pracy
z pomocą JobisJob  wyszukiwaki ofert 

Zawęź wyszukiwanie

Profil szukania
Urząd Skarbowy